Το έργο είναι μια ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Κύπρου σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων στους νέους μέσω του υγιούς ελεύθερου χρόνου, η οποία απορρέει από την ανάγκη αναζήτησης προληπτικών δράσεων για τις εξαρτήσεις στους νέους, με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που είναι πιο ευάλωτοι ή με λιγότερες ευκαιρίες.

ΤΟ ΕΡΓΟ


Στόχοι

Γενικά

Μείωση της παρουσίας και της προώθησης εθιστικών συμπεριφορών στους νέους μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια.

Συγκεκριμένα:

  • Ανάλυση του πλαισίου και των μεταβλητών των εξαρτήσεων σε κάθε μία από τις χώρες προέλευσης που αποτελούν μέρος του προγράμματος.
  • Προσδιορισμός συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη προληπτικών δράσεων στον τομέα της υγιεινής ή εναλλακτικής αναψυχής με τους νέους.
  • Αξιολόγηση των προτάσεων πρόληψης που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με νέους από κάθε χώρα.
  • Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών δράσης με στόχο την εφαρμογή και την ανάπτυξη υγιεινών πρακτικών αναψυχής με τους νέους.

Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτυπωθούν σε έναν δεκάλογο καλών πρακτικών που θα περιλαμβάνει την ανάλυση της κατάστασης των εξαρτήσεων στους νέους σε κάθε χώρα, την αξιολόγηση των προληπτικών προτάσεων, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι δράσεις που στοχεύουν στην εναλλακτική αναψυχή και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση και την εκτέλεση δράσεων εναλλακτικής αναψυχής ως προληπτικής μεθόδου για τις εξαρτήσεις. Αυτός ο δεκάλογος θα είναι διαθέσιμος μόλις ολοκληρωθεί το έργο και οι φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία θα τον παρουσιάσουν σε εκείνα τα περιβάλλοντα νεολαίας στα οποία συμμετέχουν, είτε σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον decalogue στη γλώσσα σας.ΝΕΑ

First transnational online meeting of the project.

The first transnational meeting of the project “Exchange of good practices of healthy leisure for the prevention of addictions in young people” took place on the 15th of April. This project aims to find healthy leisure actions to prevent addictions in young people, financed by the Erasmus Plus programme and in which ASPAYM Castilla y León works together with four other European entities.

Διαβάστε περισσότερα

Transnational project meeting.

ASPAYM Castilla y León participated last 15th December in the transnational meeting of the project “Exchange of good practices of healthy leisure for the prevention od addictions in young people” financed by the Erasmus Plus programme.

Διαβάστε περισσότερα

Last meeting of the project, funded by Erasmus Plus.

The project “Exchange of good practices of healthy leisure for the prevention of addictions in young people” financed by the Erasmus Plus programme, is based on the exchange of good practices between Spain, Portugal, Romania, Poland and Cyprus on the prevention of addictions in young people through healthy leisure, which arises from the need to seek preventive actions for addictions in young people, with special attention to the most vulnerable young people or those with fewer opportunities.

Διαβάστε περισσότερα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από πέντε οντότητες από την Ευρώπη:

Fundación ASPAYM Castilla y León – Spain.

Είναι ο συντονιστικός φορέας του έργου, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με άτομα με αναπηρία και στην κοινωνική ένταξη αυτής της ομάδας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.aspaymcyl.org/
Τηλέφωνο: +34983140080
Email: proyectos@aspaymcyl.org

Rostro solidario – Portugal.

Το έργο της RS αποσκοπεί στην προώθηση της παγκόσμιας ιθαγένειας και της αλληλεγγύης μέσω της βελτίωσης της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Οι βασικές αρχές της RS είναι η συμμετοχή των πολιτών, η κοινωνική ενσωμάτωση, η αλληλεγγύη, η δικτύωση και η ένωση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.rostosolidario.pt
Τηλέφωνο: +351256336001
Email: cooperacao@rostosolidario.pt

Dione Youth Organization – Chipre.

Μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση νεολαίας που έχει τους στόχους της Οι στόχοι της είναι η προώθηση του κυπριακού πολιτισμού και η παρακίνηση των νέων να συμμετάσχουν σε προγράμματα της ΕΕ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://dionecy.com
Τηλέφωνο: +35799797432
Email:
iraklispattas@icloud.com

Polska Akademia Rozwoju – Poland.

Οργάνωση που εργάζεται με άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω του αθλητισμού, του χορού, της τέχνης, της παιδαγωγικής του τσίρκου, της θεραπείας γέλιου και της γλώσσας κινουμένων σχεδίων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://parteam.eu
Τηλέφωνο: +48511387278
Email: strefaaikido@oz.pl

Gamma Institute – Romania

Πρόκειται για ΜΚΟ που προωθεί και αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, ασχολείται με την κατάρτιση ειδικών σε διάφορους κλάδους της σύγχρονης ψυχολογίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.gammainstitute.ro
Τηλέφωνο: +40742094746
Email: raluca_ferchiu@yahoo