Projekt jest wymianą dobrych praktyk pomiędzy Hiszpanią, Portugalią, Rumunią, Polską i Cyprem w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez zdrowy wypoczynek, która wynika z potrzeby poszukiwania działań zapobiegających uzależnieniom wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi najbardziej narażonych lub z mniejszymi szansami.

Projekt


Cele

Ogólne

oZmniejszenie obecności i promocji zachowań uzależniających u młodych ludzi poprzez wymianę dobrych praktyk prowadzonych w różnych kontekstach.               

Specyficzne

  • Przeanalizuj kontekst i zmienne uzależnień w każdym z krajów pochodzenia, które są częścią projektu.
  • Określenie konkretnych wytycznych w celu opracowania działań prewencyjnych w zakresie zdrowego lub alternatywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież.
  • Ocenić propozycje prewencyjne, które zostały zrealizowane na szczeblu lokalnym i regionalnym z udziałem młodzieży z każdego kraju.
  • Stworzenie wytycznych do działań mających na celu wdrożenie i rozwój zdrowych praktyk spędzania wolnego czasu wśród młodzieży.

Rezultaty projektu znajdą odzwierciedlenie w dekalogu dobrych praktyk, który będzie zawierał analizę sytuacji uzależnień wśród młodzieży w poszczególnych krajach, ocenę propozycji profilaktycznych, cechy charakterystyczne, jakie powinny posiadać działania ukierunkowane na alternatywny wypoczynek oraz wytyczne dotyczące formułowania i realizacji działań w zakresie alternatywnego wypoczynku jako metody profilaktyki uzależnień. Dekalog ten będzie dostępny po zakończeniu projektu, a podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą go prezentować w tych środowiskach młodzieżowych, w których uczestniczą, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim.               

Kliknij link, aby pobrać dekalog w swoim języku.AKTUALNOŚCI

First transnational online meeting of the project.

The first transnational meeting of the project „Exchange of good practices of healthy leisure for the prevention of addictions in young people” took place on the 15th of April. This project aims to find healthy leisure actions to prevent addictions in young people, financed by the Erasmus Plus programme and in which ASPAYM Castilla y León works together with four other European entities.

Czytaj całość

Transnational project meeting.

ASPAYM Castilla y León participated last 15th December in the transnational meeting of the project „Exchange of good practices of healthy leisure for the prevention od addictions in young people” financed by the Erasmus Plus programme.

Czytaj całość

Last meeting of the project, funded by Erasmus Plus.

The project „Exchange of good practices of healthy leisure for the prevention of addictions in young people” financed by the Erasmus Plus programme, is based on the exchange of good practices between Spain, Portugal, Romania, Poland and Cyprus on the prevention of addictions in young people through healthy leisure, which arises from the need to seek preventive actions for addictions in young people, with special attention to the most vulnerable young people or those with fewer opportunities.

Czytaj całość


O nas?   

Konsorcjum projektu składa się z pięciu podmiotów z Europy:       

Fundación ASPAYM Castilla y León – Hiszpania.

Jest to jednostka koordynująca projekt, z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i włączeniem społecznym tej grupy.

Odwiedź stronę internetową: www.aspaymcyl.org/
Telefon: +34983140080
Email: proyectos@aspaymcyl.org

Rostro solidario – Portugalia.

Praca RS ma na celu promowanie globalnego obywatelstwa i solidarności poprzez poprawę rozwoju ludzkiego i społecznego społeczności lokalnych. Podstawowymi zasadami RS są: uczestnictwo obywatelskie, integracja społeczna, solidarność, tworzenie sieci i stowarzyszenie.

Odwiedź stronę internetową: www.rostosolidario.pt
Telefon: +351256336001
Email: cooperacao@rostosolidario.pt

Dione Youth Organization – Cypr.

Pozarządowa organizacja młodzieżowa typu non-profit, której celem jest promowanie kultury cypryjskiej i motywowanie młodych ludzi do udziału w projektach UE.

Odwiedź stronę internetową: https://dionecy.com
Telefon: +35799797432
Email:
iraklispattas@icloud.com

Polska Akademia Rozwoju – Polska.

Organizacja pracująca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, której celem jest wspieranie rozwoju społecznego poprzez sport, taniec, sztukę, pedagogikę cyrku, terapię śmiechem i język animacji.   

Odwiedź stronę internetową: http://parteam.eu
Telefon: +48511387278
Email: strefaaikido@oz.pl

Gamma Institute – Rumunia

Jest to organizacja pozarządowa, która promuje i rozwija działalność w dziedzinie psychologii, psychoterapii i zdrowia psychicznego. Ponadto zajmuje się kształceniem specjalistów w różnych gałęziach współczesnej psychologii

Odwiedź stronę internetową: www.gammainstitute.ro
Telefon: +40742094746
Email: raluca_ferchiu@yahoo